Browsing articles in "Affärsproblem"

Datadriven vs Åsiktsdriven?

feb 27, 2015   //   by Clementz   //   Affärsproblem, Marknadsundersökningar, Nyheter  //  No Comments

För en kort tid sedan föreläste Spotify, Fredrik Johansson, om hur detta företag arbetar med analysfrågor internt. Spotify har idag nått upp till över 1500 anställda och är representerade i många länder (20+). Det framgick med all tydlighet att Spotify är mycket datadrivna. Dvs, åsikter är ”hypoteser” och skall man göra förändringar i verksamheten måste dessa ligga i linje med de nyckeltal som är relevanta för organisationen. Effekten är att oavsett roll i organisationen får de personer som säger ”Jag tycker att…” väldigt lite stöd, medans de personer som säger ”Jag har verifierat att…” får väldigt starkt stöd.

Samtidigt så har Spotify en digital tjänst där det är väldigt enkelt att underbygga effekter av beslut, det är inte lika lätt för en varuproducent eller en biltillverkare. Parallellt med detta noterar vi hur de flesta undersökningsföretag som skulle kunna bistå med hjälp för att öka datadrivenheten ofta inte skalar mot företagens affärsproblem särskilt väl. Är kanske detta skälet till att åsiktsdrivenheten accepteras?