Case / Egmont / Blossom

Kunden säger

”Hos oss är det ibland jättebråttom, ibland hamnar vi i långbänk – så vi behöver en undersökningspartner som har kunskap OCH tålamod. Det har Reflect”

Karin Stare / Marknadsanalytiker på Egmont Tidskrifter

Bakgrund
Reflet har arbetat med Egmont Tidskrifter (tidigare Hjemmet Mortensen och innan dess Medströms Förlag) sedan 2005 med deras olika tidningar. Exempel på titlar är: Din Teknik, SupePlay, Husvagn & Camping, Hemmets Journal etc. I samband med att Egmont Tidskrifter gav ut Blossom Magasine startade Reflect en tracking för att följa varumärket. Som en del i prenumerationsarbetet önskade Egmont även att en bortfallsstudie (så kallad Exitmätning) utfördes.

Undersökningens syfte
Undersökningen önskar visa varför läsarna (prenumeranterna) slutade läsa (prenumerera) tidningen . Undersökningen genomfördes via telefon (CATI) på nyligen avslutade/uppsagda prenumeranter. Resultatet skall användas för att förändra tidningen och öka mängden lösnummerköpare och prenumeranter.

Metod
För att kunna få reda på olika nyanser av svaren valdes telefon som metod (CATI) där intervjuaren kan följa upp ett tveksamma svar och djupgående penetrera den intervjuades åsikter och motivering till sina olika svar (sk probing). Under ett par veckor intervjuades 100 st före detta prenumeranter  i Sverige.

Resultat
Undersökningen visade på konkreta förändringspunkter som redaktion för Blossom Magasine tillsammans med marknadsavdelning kan arbeta med för att öka lösnummersköpare och prenumeranter.