Case / Nike Golf

Kunden säger

”Tack vare Reflects undersökning fick vi ett konkret underlag och kunde tillsammans med GolfStore centralt bearbeta de olika GolfStorebutikerna och har nu ett år senare kunat konstatera att vi har ett bra grepp om markanden och är bra representerade hos GolfStore. Från att vare ”ut” är vi nu ”inne” hos GolfStores butiker. Vi är mycket nöjda och Relfect har varit en stor del av varför vi lyckats med detta.”
Toumas Maki / Manager Nike Sweden

Bakgrund
Nike Sweden AB (Golf) har under sommaren och hösten haft dialog med Reflect om tankar att genomföra en undersökning mot åf i SverigeSverige.

Undersökningens syfte
Undersökningen önskar visa återförsäljarnas medvetenhet, allmän attityd, erfarenhet och tillfredsställelse med Nike Sweden Golf AB. Undersökningen genomfördes både bland kunder och icke-kunder. Resultatet skall användas för att öka antalet kunder samt stärka Nike Sweden Golf AB:s ställning på den svenska marknaden.

Metod
För att kunna få reda på olika nyanser av svaren valdes telefon som metod (CATI) där intervjuaren kan följa upp ett tveksamma svar och djupgående penetrera den intervjuades åsikter och motivering till sina olika svar (sk probing).Under ett par veckor intervjuades 53 av 125 GolfStorebutiker i Sverige och 11 (totalt 30) i Danmark.

Resultat
Undersökningen visade

Effekten av undersökningen
Med undersökningens resultat som underlag kunde Nike Sweden AB