Browsing articles in "Conjoint"

Aktiviteter våren 2014

feb 7, 2014   //   by Clementz   //   Företaget, Nyheter, Priselasticitet, Segmentering  //  No Comments

Under våren kommer vi att genomföra ett antal aktiviteter som du som kund kan vara intresserad av. Hör av dig om du är intresserad så berättar vi mer. Aktiviteterna är inte låsta vid datum vid denna tidpunkt men vi är lyhörda för intresset.

Har du önskemål att delta på något av dessa är du välkommen att kontakta oss.

 

Utmaningar kring pris- och sortimentsoptimering

apr 2, 2013   //   by Clementz   //   Conjoint, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

I flera års tid har vi arbetat med pris- och sortimentsoptimering på Reflect. Redan 1998 (långt före Reflects tid) kom vi första gången i kontakt med den metodik som kommit att dominera arbetet med pris- och sortimentsoptimering, nämligen Conjoint. I detta inlägg kommer vi inte i detalj kartlägga hur Conjoint fungerar, men vi kan förklara det i några få meningar. Conjoint betyder “CONsider JOINTly” och innebär att när personer utsätts för valsituationer så är allting relativt. Dvs, om man t ex vill förstå hur priset påverkar inställningen till en produkt, måste produkten sättas i en kontext av andra produkter och hur dom är prissatta. Dvs, 50:- för ketchup är troligen billigt om alla andra kostar 90:-, medan det är dyrt om de andra produkterna kostar 20:-. Conjoint är konstruerat för att rent undersökningstekniskt möta denna utmaning och kunna ge relevant data som möjliggör förståelse för hur ex konsumenter skulle förhålla sig till en hylla med ett antal produkter vid olika priser. Denna infallsvinkel och Trial Markets (vilket innebär att man tar ett testområde/testbutik och faktiskt ändrar priserna för att se vad som händer) har varit de absolut ledande metodikerna för att bestämma hur prissättning skall se ut.

Dessa metoder är båda kraftfulla, men inte utan utmaningar!

Trial markets t ex har stora problem med att det tar väldigt lång tid att testa olika scenarion (eftersom varje trial market endast tillåter ett scenario åt gången). Samt att bruseffekterna är oerhört svåra att kartlägga (Ex: hyllplacering, konkurrentmarknadsföring mm). För att inte tala om hur kostsamt det är.

Conjointmetodiken har också utmaningar som t ex att conjointen i sig självt inte kan hantera psykologiska prisbarriärer. Conjointen får prisdopningseffekter (ex att dyra produkter missgynnas rent studiemässigt). Men kanske mest allvarligt är att Conjointen inte svarar på kategoribeteende såsom återköpsfrekvens, eller om ett varumärke faktiskt är så starkt att en kund byter butik om varumärket inte är representerat. Det finns många fler felkällor i conjointen som många talar tyst om, här kommer ett axplock (hyllstorlek, hyllplacering i butik, kampanjeffekter, crosscategorypromotion, kategorikunskap, psykologiska barriärer, icke linjär prisinställning osv osv).

Utifrån detta perspektiv känns det tveksamt om en ren conjointstudie med en ren prissimulator överhuvudtaget kan ge en rimlig prediktion av hur verkligheten ser ut. Åtminstone är det vår erfarenhet. Så med detta i sinnet har vi byggt en modell som adresserar en stor del av de brister som finns i själva conjointdelen, och genom andra metoder kraftigt ökar möjligheten att göra prediktiv analys för en kategori. Dvs, summan av conjoint och många andra datakällor är det som ger den riktiga analysen. Under flera års tid har vi försökt analysera och successivt adressera dessa, och det är egentligen först nu vi stolt kan säga att vi kan göra bra prediktiva analyser av kategorier. Sådana analyser som tar hänsyn till faktorer som våra konkurrenter gärna talar tyst om men som du som kund kanske upplevt effekten av.

Vill du veta mer om vår pris och sortimentsoptimering så tveka inte att kontakta oss

Prisoptimering – nylansering

mar 12, 2013   //   by Clementz   //   Conjoint, Marknadsundersökningar, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

Under de senaste åren har vi aktivt drivit forsknings och utvecklingsprojekt inom prisoptimeringsfrågor tillsammans med några av våra mest trogna kunder. Prisfrågan är generellt något där vi tror att svenska företag har oerhört mycket kvar att lära och där många gånger vi kan direkt påvisa vinster med vårt arbete (som i våra pilotprojekt vida överstiger kostnaden för vårt arbete). Vår utgångspunkt kring prishanteringen har varit att de metoder som tidigare använts för att estimera rätt pris (Dvs, det pris som relativt produktkostnad och volym ger bäst lönsamhet) har haft stora brister, brister som vi i stor utsträckning lyckats adressera.

Det är utifrån detta vi nu inom kort mer publikt kommer att börja erbjuda vår prisoptimeringstjänst där vi tagit det bästa som finns på marknaden, adderat en hel del förbättringar och som nu sannolikt är den bästa prisoptimeringstjänsten på marknaden.

Vill du veta mer eller prata med någon av våra referenskunder är du välkommen att höra av dig. Vår produktsida om prisoptimering lanseras inom kort.

Menybaserad Conjoint

sep 12, 2012   //   by Clementz   //   Conjoint, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

Utifrån kan man tycka att mycket i undersökningsbranschen står still och att lite händer på marknaden, men sanningen är en annan. I vårt kära Sverige läggs förvisso oerhört lite pengar på R&D när det gäller undersökningar, men internationellt händer det desto mer.

Av det som närmast rör Reflect och som vi är intresserade av, har vi följt utvecklingen av det som kallas MBC (MenuBased Conjoint) sedan en längre tid. Som bekant när man genomför vanliga conjoint studier så är utgångspunkten alltid att en person som besöker en butik/handelsplats väljer en produkt/tjänst. Problemet med denna utgångspunkt är att oerhört många affärer bygger på att kunden köper till extratjänster eller stödprodukter. Tänk er mobiltelefoninköp där kunden köper en extra laddare till exempel, men kanske ett ännu bättre exempel är när en person besöker en hamburgerrestaurang och om den då vill ha extra dipp mm.

MBC skall förhoppningsvis göra att marknadssimuleringar och prognosticeringar blir mer flexibla framgent och ytterligare förstärker möjligheterna för företag att skräddarsy sina erbjudanden. Vi hoppas att få chansen att prova detta tillsammans med någon av våra kunder under det närmaste året.

För att läsa mer om MBC och hur det fungerar

Technical Paper 1
Technical Paper 2

Conjoint

aug 12, 2012   //   by Clementz   //   Conjoint, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

Vad är Conjoint?
Egentligen är Conjoint mer av en metod än en produkt. Conjoint är en förkortning av ”CONsider JOINTly”. Detta innebär att man kan mäta hur olika attribut och egenskaper samverkar med varann i en reell valsitation som kan figurera i verkliga livet.

Nedan är ett exempel på en sådan valsituation

Vad är så speciellt med Conjoint?

Det som skiljer Conjoint från många andra undersökningsmetoder är att själva datainsamlingen är så intuitiv. Istället för att fråga ”hur viktigt är X när du väljer produkt” så kan samma information extraheras genom konkreta valsituationer för den som intervjuas.

Detta ger väldigt omfattande möjligheter och är för de flesta konsumentinriktade företag en självklarhet för att exempelvis optimera prissättning.

Vad används Conjoint till?

  • Här några exempel:
  • Optimera prissättning
  • Identifiera affärspotential
  • Simulera marknader
  • Skapa förståelse om marknadens interaktion
  • Förstå drivande attribut för en produkt/kategori
  • Marknadsprogonosticering
  • Varumärkesvärderingar
  • Och mycket mer

Men det kanske viktigaste med ovan är att Conjointen ofta görs en gång för att göra allt ovan! Dvs, när en Conjoint genomförs, samlas data in för att kunna arbeta med samtliga de frågor som nämns ovan.