Dataspel är en folkrörelse – 81 procent spelar i Sverige

apr 20, 2011   //   by Clementz   //   Nyheter  //  No Comments

Antalet dataspelare är fler än någonsin tidigare. Större upplevelse, nya speltyper och nya plattformar ligger bakom ökningen.

Försäljningen av dataspel har ökat med 149,7 procent från 2000 till 2009, vilket kan jämföras med Sveriges BNP som ökade med 15,1 procent under samma period. Mer visuellt imponerande upplevelser och nya typer av spel har fått fler att spela. Denna trend med nytillkomna spelare bekräftas i en undersökning av Reflect genomförd under januari med 900 respondenter, 15-60 år gamla. Hela 81 procent svarar att de spelar.

– Tidigare var dataspel ett betydligt mer utbrett folknöje i USA jämfört med Sverige. Nu ligger Sverige nästan i nivå med USA, där 83 procent spelar enligt TNS NIP/Newzoo, säger Martin Lindell, analytiker på Dataspelsbranschen.

Könsfördelningen är också relativ jämn. I Sverige svarar 84 procent av männen att de spelar och 78 procent av kvinnorna. Sett till speltyp så föredrar kvinnor pussel (45%) och sociala spel (39%), medan män svarar att de spelar action (71%), racing (41%) och sport (38%).

I Sverige får man ej göra undersökningar på barn under 15 år utan föräldrarnas tillstånd. Medierådet har gjort en stor kartläggning i sin rapport Unga & Medier 2008. I den svarar 83 procent av barn och unga 9-16 år att de spelar dataspel.

Med utvecklingen är spel som kulturform snart lika stor som böcker och film även när det gäller antalet konsumenter.

Resultatet av undersökningen redovisas i bifogad pdf samt presenteras i faktafoldern ”Dags att spela dataspel” som finns att hämta från: http://www.dataspelsbranschen.se/media/109788/dags%20att%20spela%20dataspel.pdf

Om Dataspelsbranschen
Dataspelsbranschen är en paraplyorganisation som samlar och sammanställer dator- och tv-spelsbranschens gemensamma ansvar och frågor och kommunicerar dessa. Dataspelsbranschen är branschföretagens representant i det offentliga samtalet och gentemot samhället i övrigt.

Bakom Dataspelsbranschen står branschföreningarna Spelplan-ASGD och MDTS, som företräder utvecklare, producenter (Spelplan-ASGD) respektive förlag och distributörer (MDTS). Dataspelsbranschen representerar ej spel om pengar, gambling, poker, dobbel eller liknande.

Kundcitat om Reflect
-Reflect är oerhört flexibla och snabbfotade. Från starten fram till rapporten gick förloppet med undersökningen oerhört smidigt. Förutom service med bra datatabeller levererade de en rapport som underlättade vår kommunikation av undersökningens resultat säger Martin Lindell ansv marknad Datastpelsbranschen.

Comments are closed.