Företag – Affärsutveckling

Vi hjälper företag att utveckla sina affärsmodeller för ökad lönsamhet. Vi är specialister på prisfrågor, produkt- och tjänstepaketering och kundrelationer.

Vi erbjuder stöd i affärsutvecklingen kring hur ditt företag kan öka sin lönsamhet genom att optimera och utveckla olika led i affärsverksamheten.

Exempel på uppdrag vi blir anlitade för:

  • Utveckla högre lönsamhet genom prisstrategi
  • Effektivisera kommunikation genom identifikation av USPar
  • Stärka kundrelationer genom kundanalys
  • Optimera kundlivscykeln genom stöd i CRM implementationer
  • Produktutveckling

Vi använder oss av empiriska redskap för att ge säkra resultat.

Kontakta oss för mer information