Företag

Vi hjälper företag att utveckla sina affärsmodeller för ökad lönsamhet. Vi är specialister på prisfrågor, portföljhantering,  produkt- och tjänstepaketering samt kundrelationer.