Koncepttest

I samband med framtagning av nya koncept i form av produkter, förpackningar, reklamfilmer mm är det bra att vid något skede i processen stämma av hur marknaden kommer uppleva konceptet/koncepten.

Genom ett koncepttest kan vi validera och bedöma hur väl konceptet överensstämmer med företagets strategi.