Koncepttest / Förtest

Har du glömt att genomföra koncepttest / förtest på din satsning? Har du erfarenheter av att satsa tid, pengar och resurser på att lansera produkter och koncept som inte är framgångsrika? Låt oss hjälpa dig att bli bättre!

Vi har en lång erfarenhet av att koncepttesta erbjudanden, produkter och reklam. I våra test försöker vi ofta gå längre än vad det vanliga undersökningsföretaget gör. Vi beräknar marknadspotential i antal individer och tar fram ekonomiska modeller för att se på prognosticerade utfall av olika lanseringar.

Vad kan vi koncepttesta / förtesta

  • Förpackningstyper
  • Industridesign
  • Reklamfilmer
  • Reklammaterial
  • Storyboards
  • Profilmaterial
  • Logotyper
  • Pay-offer och USPar
  • Kunderbjudanden
  • Och mkt mer

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att satsa rätt!