Marknadsanalys – Affärsstöd

Vår verksamhet är analysintensiv och vi erbjuder rena analystjänster för alla sorters data. Ex: kundklubbsdata, försäljningsdata, marknadsundersökningar, Omvärldsdata mm.

För vår konsultativa verksamhet använder vi oss av en stor mängd datakällor för att ge bra beslutsunderlag. Genom åren har vi blivit mästare på att identifiera, behandla, analysera och sammanställa mängder av olika data. Flera av våra uppdragsgivare använder oss för rena analystjänster.

Exempel på datakällor vi använder oss av

  • Försäljningsdata (Intern eller extern data)
  • Kundklubbsdata (Ex från CRM)
  • Konkurrentdata (Ex: Nielsen, GFKdata)
  • Omvärldsdata (Ex: SCB, Forrester, Eurostat)
  • Webstatistik (Ex: Google Analytics)
  • Undersökningsdata (Ex: Prisundersökningar, kundanalys, segmenteringar mm)
  • Mediadata (Ex: Orvesto, TS, TU, MMS)
  • Börsdata
  • Bokningsstatistik
  • Mm

Behöver du stöd för analysprojekt eller som stöd i framtagande av KPIer eller för affärsutvecklingen tveka inte att kontakta oss.