Marknadsundersökning

En marknadsundersökning är ett verktyg för att förbättra möjligheten att ta välunderbyggda affärsbeslut. Med en väl genomförd marknadsundersökning kan du få svar på frågor som:

  • Vilken image ditt varumärke har
  • Hur du kan optimera din prissättning
  • Hur starkt ditt varumärke är
  • Hur du är positionerad på marknaden
  • Vilka målgrupper som är attraherade av ert varumärke
  • Vilka potentiella målgrupper ni kan attrahera
  • Vilka mervärden som finns att kommunicera
  • Vilka styrkor ditt varumärke besitter
  • Hur du kan optimera portföljhanteringen
  • och mycket mer.

Specialister inom marknadssegmenteringar

Av de tjänster som Reflect erbjuder är marknadssegmenteringarna det vi är mest stolta över. Vi är ledande på Skandinaviska marknaden vad gäller marknadssegmenteringar. För många av våra kunder är marknadssegmenteringen startpunkten för ett långt samarbete där vi gemensamt identifierar nyckelmålgrupper och hur dessa kan bearbetas. För mer om marknadssegmenteringar, läs mer här

 Marknadsundersökningar med engagerade konsulter

När du arbetar med Reflect kan du vara säker på att du alltid har en engagerad konsult som gör sitt yttersta för att förstå dina affärsutmaningar. När vi levererar dina resultat kommer dessa alltid med en rekommendation om vägvalen framåt och hur du kan öka din lönsamhet. Välkommen att kontakta oss för en förutsättningslös dialog om hur vi kan hjälpa dig med din marknadsundersökning.

Klicka här för kontaktinformation