Browsing articles in "Marknadsundersökningar"

Datadriven vs Åsiktsdriven?

feb 27, 2015   //   by Clementz   //   Affärsproblem, Marknadsundersökningar, Nyheter  //  No Comments

För en kort tid sedan föreläste Spotify, Fredrik Johansson, om hur detta företag arbetar med analysfrågor internt. Spotify har idag nått upp till över 1500 anställda och är representerade i många länder (20+). Det framgick med all tydlighet att Spotify är mycket datadrivna. Dvs, åsikter är ”hypoteser” och skall man göra förändringar i verksamheten måste dessa ligga i linje med de nyckeltal som är relevanta för organisationen. Effekten är att oavsett roll i organisationen får de personer som säger ”Jag tycker att…” väldigt lite stöd, medans de personer som säger ”Jag har verifierat att…” får väldigt starkt stöd.

Samtidigt så har Spotify en digital tjänst där det är väldigt enkelt att underbygga effekter av beslut, det är inte lika lätt för en varuproducent eller en biltillverkare. Parallellt med detta noterar vi hur de flesta undersökningsföretag som skulle kunna bistå med hjälp för att öka datadrivenheten ofta inte skalar mot företagens affärsproblem särskilt väl. Är kanske detta skälet till att åsiktsdrivenheten accepteras?

Prisoptimering – nylansering

mar 12, 2013   //   by Clementz   //   Conjoint, Marknadsundersökningar, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

Under de senaste åren har vi aktivt drivit forsknings och utvecklingsprojekt inom prisoptimeringsfrågor tillsammans med några av våra mest trogna kunder. Prisfrågan är generellt något där vi tror att svenska företag har oerhört mycket kvar att lära och där många gånger vi kan direkt påvisa vinster med vårt arbete (som i våra pilotprojekt vida överstiger kostnaden för vårt arbete). Vår utgångspunkt kring prishanteringen har varit att de metoder som tidigare använts för att estimera rätt pris (Dvs, det pris som relativt produktkostnad och volym ger bäst lönsamhet) har haft stora brister, brister som vi i stor utsträckning lyckats adressera.

Det är utifrån detta vi nu inom kort mer publikt kommer att börja erbjuda vår prisoptimeringstjänst där vi tagit det bästa som finns på marknaden, adderat en hel del förbättringar och som nu sannolikt är den bästa prisoptimeringstjänsten på marknaden.

Vill du veta mer eller prata med någon av våra referenskunder är du välkommen att höra av dig. Vår produktsida om prisoptimering lanseras inom kort.

Låt bli att göra fel undersökningar!

Vi lovade i föregående inlägg att förutom att berätta vad vi tycker de flesta företag bör ägna sig åt, även vad de bör låta bli att ägna sig åt. Vi ser tämligen ofta stora belopp i organisationer som läggs på undersökningar som det är högst tveksamt om de har någon som helst nytta av. Här är det dock svårt med någon ordning på undersökningarna eftersom det är mindre intressant hur onödigt det är eftersom det i sak är onödigt.

Så utan någon vidare ordning

Mediatracking

Konstigt nog är det här kanske den mest vanliga studietypen hos företag. Man skulle kunna tro att det är för att det är så oerhört viktigt att ”följa utvecklingen för varumärket”, men om sanningen ska fram så är det snarare så att för undersökningsföretag är tracking en av de mest lönsamma och lukrativa tjänster som går att sälja. I en bransch där obeordrade projekt och osäkerhet karaktäriserar morgondagen representerar trackingstudierna stabilitet. Med handen på hjärtat, hur ofta slutar dock inte analyserna i något av följande…

  • ”Ja det har inte hänt så mkt nytt…”
  • ”Det där är inom felmarginalen så vi kan inte riktigt säga att det där är pga av reklamfilmen”
  • ”Det är lite osäkert om det är för att konkurrenterna varit duktiga”.

I praktiken är det så att i mycket få fall levererar den klassiska månatliga veckostudien det som den ska leverera, och då tar vi hänsyn till att man kombinerar en rad olika datakällor som mediainvesteringar, säljsiffror mm.

Däremot har det visat sig att i många fall är trackingdata lämpligt att göra helt andra analyser på (på helårsnivå t ex) eftersom det finns så oerhört stor mängd intervjuer (t ex vissa målgruppsanalyser, märkeskannibalism etc), men frågan är om det inte då hade varit smartare att faktiskt göra mer omfattande punktstudier när de väl görs. Vi tycker det!

Kampanjmätningar / Obsmätningar

Även här har vi en hel del synpunkter som företag. Vi förstår vikten för många marknadschefer att kunna leverera det berömda ”kvittot” som en Obsmätning/kampanjmätning/eftertest (många namn för samma sak) representerar idag. Det finns tillfällen då detta är viktigt, men med hänsyn till hur undermåliga dessa mätningar ofta är, undrar vi om det i 9 fall av 10 inte finns bättre måttstockar för framgång än att genomföra en surveyundersökning. Säg exempelvis att vi genomför en kampanjmätning åt en svensk bank som nyligen gjort en större satsning i olika medier. Om kampanjens syfte är att skapa försäljning, driva trafik till hemsida eller göra något snarlikt, försök då att nyttja den informationen som måttstock på framgång. Inte nog med att det är mycket kostnadseffektivare, information är betydligt mer korrekt (eftersom webbsidestatistik har betydligt mindre felmarginal än vad en obsmätning har).

Notera att ovan är generella betraktelser och inte nödvändigtsvis stämmer in på ert företags förutsättningar, men kanske dessa tankar ger er möjlighet att begrunda huruvida ni kan jobba med information effektivare.

Vilka undersökningar tycker ni att vi bör göra?

Det är en av de första frågor vi möter när vi träffar nya företag eller beslutsfattare. Nu finns det inga självklara svar på den frågan eftersom de flesta företag har unika förutsättningar, men det finns tämligen goda riktlinjer kring vad vi tycker man bör göra och varför det bör göras. Lika viktigt som vad som bör göras är också vad som inte bör göras, vi återkommer om detta i ett senare inlägg. Vi stöter ofta på företag som lägger en stor mängd pengar på undersökningar som de faktiskt inte bör göra alls.

Så här kommer en liten miniguide kring vad vi generellt rekommenderar (Kontakta oss gärna så ger vi kostnadsfritt ett förslag på vad vi tycker ni bör göra).

1. Kundnöjdhet

Mät någon form av kundnöjdhet (eller snarlik mätning, typ NPS, Customer Retention mm). Kunderna är navet i verksamheten, och är dom av någon anledning missnöjda så kommer företaget på sikt sannolikt få problem. När vi skriver kundnöjdhet så kan det i sin tur bestå av flera olika typer av studier beroende på typ av företag. Exempelvis en biltillverkare bör kanske titta dels på nöjdhet kring produkten mer övergripande, men även göra ”processmätningar” kring de olika kontaktytor kunden har, ex vid service av bil. Ett B2C företag som Coca Cola kan göra något tämligen enkelt här och snarast baka in NKI studierna i andra studiemodeller. Var noga med att tänka igenom hur ofta dessa mätningar bör göras (Ex: i en bransch med långa cykler kan mätningar genomföras mer sällan, medans i snabbcykliska branscher bör studierna genomföras regelbundet)

2. Medarbetarundersökning.

För företag som är över 20 anställda så får detta anses vara en självklar undersökning. Vad vi tycker är viktigt är att när du anlitar ett företag för att genomföra någon typ av medarbetarundersökning, se till att de kan förklara hur de tänker leverera resultat så att du som chef faktiskt kan åtgärda något i verksamheten. Exempelvis om de anställda är mindre nöjda med sin ”arbetsmiljö” så är det väldigt oprecist för att driva någon typ av reell förändring.

3. Positionering / Segmentering / Konkurrentanalys

Det här gäller i synnerhet B2C företag. Det är oerhört kritiskt att bygga kunskap som kan fungera som en katalysator för marknadsföring och produktutveckling. Positioneringsstudier och olika typer av segmenteringsmodeller är nyckelkomponenter till att trimma företagets erbjudande, ta fram relevanta produkter och marknadsföra dom på rätt sätt, till rätt målgrupp. För B2B företag är det ofta andra parametrar än imageparametrar som gör att företag är framgångsrika (men långt ifrån endast). Här bör snarare ngn typ av konkurrentanalys genomföras för att förstå vad konkurrenterna är bra på / dåliga på för att utveckla det egna företagets USPar.

Samtliga dessa tre är det vanliga för 90% av företagen. Det blir den självklara utgångspunkten för att stå stadigt informationsmässigt. Kontakta oss mer än gärna för en förutsättningslös diskussion om vad ert företag bör göra och framförallt vad ni inte bör göra.