Måste undersökningar vara tråkiga?

sep 30, 2016   //   by Johan Hultgren   //   Nyheter  //  No Comments

Undersökningar beskrivs ofta som trista, milslånga enkäter som aldrig tar slut. Även trovärdigheten av långa enkäter diskuteras flitigt, ofta utan några svar.

Måste långa undersökningar generera avhopp?

Vi lät designa en ny enkätstruktur där frågorna ställs på respondentens villkor – i ett försök att få svar på frågan!

Experimentet bestod av ett basformulär som tog ca 12 minuter att besvara. Respondenten fick sedan själv möjlighet att välja om fler frågor skulle ställas.

undersokningsbildfrilagg3Vad visar resultatet?

Två tredjedelar av respondenterna valde att besvara fler frågor!

I snitt spenderade varje respondent fem extra minuter helt utan incitament. Respondenterna hade då i snitt spenderat ca 17,5 minuter med formuläret.

Undersökningen genomfördes i början av 2016 och omfattande mer än 7000 personer.

Comments are closed.