Medarbetarundersökningar

Vad är en medarbetarundersökning?

Medarbetarundersökningar är ett verktyg för att förstå hur en organisation mår och kan utvecklas för att bli mer nöjd, effektiv och framgångsrik. Det finns flera olika typer av medarbetarundersökningar som har helt olika syften och används på olika sätt. Dels finns det trivselundersökningar som studerar hur nöjd organisationen är som oftast levereras i någon form av medarbetarnöjdhetsindex, men det finns också flera undersökningsmodeller som är optimerade för att förbättra organisationen i olika avseenden, det är vi på Reflect är specialiserade på.

Hur arbetar Reflect?

Vi erbjuder tre olika typer av medarbetarundersökningar:

  • Medarbetarundersökning operativ – En helhetsundersökning som både mäter trivsel och hur organisationen fungerar rent operativt med mättal som är anpassad för att kunna agera på
  • Problem Detection Study – En taktisk modell som driver förbättringsprocesser inom företaget
  • Exitundersökning – En processtyrd undersökning som aktivt söker åtgärder för att minska personalomsättning

Samtliga tre av dessa har specifika syften och kan användas antingen tillsammans eller oberoende av varann, beroende på vilka utmaningar er organisation står inför.

Medarbetarundersökning operativ

Vår medarbetarundersökningsmodell är noga utvecklad i samråd med organisationskonsulter som aktivt arbetar med förbättringsprocesser inom företag. En utmaning vi ständigt möter är hur chefer och konsulter upplever att de traditionella medarbetarundersökningar som genomförts inte ger möjlighet till att aktivt utveckla företaget (Ex: En medarbetarundersökning pekar på att arbetsmiljön är viktig, hur addresserar vi detta?). Reflects modell innehåller både nyckelindikatorer på övergripande nivå (Ex: medarbetarnöjdhetsindex, lojalitet etc) men merparten av vår modell består av frågor som skall kunna adresseras av antingen ledning, chefer eller enskilda medarbetare i organisationen. Detta gör Reflects modell unik och mycket effektivare än de traditionella medarbetarundersökningarna på marknaden.

Nedan bild beskriver hur vi ser på undersökningens roll i förbättringsarbetet.

Medarbetarundersökning Reflects synsätt

 

PDS – Problem Detection Study

En PDS Studie innebär att man använder organisationen för att aktivt driva förbättringsprocesser inom företaget. Med hjälp av en PDS kan ett företag antingen ganska generellt aktivt söka upp vilka områden anställda tycker någonting bör göras inom, alternativt inom ett specifikt område (exempelvis som en konsekvens av vår medarbetarundersökning) söka förslag på lösningar till mer konkreta utmaningar inom organisationen. PDS metodiken är väl etablerad globalt och används av nästan alla större organisationskonsulter.

Exitundersökning anställda

Denna undersökningsmetodik syftar till att förstå vad som gör att personer slutar på en organisation. Målsättningen är att identifiera brister i organisationen och addressera dessa för att hålla nere personalomsättningen. För många företag är personalomsättningsfrågan en av mest utmanande frågorna att hantera, och de verktyg vi erbjuder gör att möjligheter öppnar sig för att sänka koststam personalomsättning.

Har du några frågor, önskemål eller funderingar kring hur vi kan bistå er organisation, tveka inte att ringa eller maila vår specialist på området.

Fredrik Clementz

08-412 26 94

0709-99 52 36