Metodik

Metodik – Hur vi arbetar

Reflect arbetar efter en metodik som ligger till grund för våra beslutsunderlag. Vår metodik gör att vi alltid säkerställer ett helhetsperspektiv på affärsfrågorna där ingen nyckelfaktor utelämnas. I varje steg i informationsprocessen kontrollerar vi att vi kan svara på frågorna nedan.

Vem Vad Varför Var När Hur

 

Kontakta oss för mer information om hur vi kan bistå dig i dina affärsprocesser.