Sortimentssimulator

En av de komponenter som används för att simulera sortiment