På de allra flesta marknader finns det konkurrerande produkter som tilltalar olika målgrupper.

På de allra flesta marknader finns det konkurrerande produkter som tilltalar olika målgrupper.