Status Internetpaneler

jan 3, 2013   //   by Clementz   //   Nyheter, Paneler  //  No Comments

Under det senaste decenniet har Internetpaneler gått från att vara en obskyritet till att bli marknadsundersökares gunstling. Kommer detta fenomen att hålla i sig? En fråga vi skall spekulera i lite längre fram.

Vi delar passionen för Internetpaneler med andra i branschen, möjligheterna som givits oss är fantastiska. Inte minst eftersom vi kan vi använda oss av multimediafunktionalitet, men det finns många vinster.

– Lägre kostnader

– Snabbare insamling

– Mer kontroll över multinationella studier

– Bredare leverantörsurval

Osv.

Under flera år, och framförallt senaste året, har vi noterat flera eskalerande problem för oss och för branschen.

– Flera av de dominerande panelföretagen i Sverige försöker underminera kvalitetsdiskussionen genom olika typer av certifieringar och ISO stämplar som påvisar att de har ”den enda vägen”, medans sanningen är att enligt deras egna kvalitetsmått är deras produkter närmast värdelösa.

– Trots många aktörer på marknaden ter det sig omöjligt att få studier genomförda överhuvudtaget i vissa länder. Exempelvis Norge har visat sig överhopat med problem, trots stor efterfrågan. Antingen saknar aktörerna relevant panelstorlek, och de som har relevant panelstorlek har istället problem med att agera professionellt.

– Behovet av att justera ”panelfel” ökar närmast kvadratiskt från år till år. Alltifrån straightliners till speeders. Det väcker ju närmast frågan vem som faktiskt svarar i slutändan på ens panelundersökningar oavsett kvalitetsdiskussionerna runtomkring.

– Kravbilden på formulär eskalerar. Matrisfrågorna som undersökarna tidigare tyckt varit en av vinsterna med internetundersökningar är nu närmast av sådan art att det inte ens går att få svar på längre. Ingen panelmedlem med aktning tar sig tiden att svara seriöst på dessa frågor.

Allt ovan är tämligen oroväckande. De företag som dominerar på marknaden är oförmögna att analysera och komma med konkreta råd kring hur situationen skall förbättras. Andra undersökningsföretag väljer att se mellan fingrarna.

Vår fråga blir, hur länge är detta hållbart? Är 2013 året då paneler börjar att se sin nedgång? Sannolikt kommer panelen i dess nuvarande form att förändras. Pga kvalitetsproblem måste nya metoder fram, eller gamla tillbaka. I dagsläget är de flesta panelundersökningar i paritet med en enkät på sista sidan i en dagstidning, något som gäller oavsett hur panelen rekryterats.

Comments are closed.