Browsing articles tagged with "Segmenteringar-arkiv - Reflect"

Exempel segmenteringspresentationer

sep 11, 2012   //   by Clementz   //   Internationellt, Kundsegmentering, Nyheter, Segmentering  //  No Comments

För att hitta inspiration för att utveckla verksamheten är det nyttigt att titta utanför Norden emellanåt. I Sverige är det fortfarande väldigt få undersökningsföretag som har kapacitet att ta fram och implementera riktiga segmenteringsmodeller, och bland kommunikationsbyråer är det troligen ännu färre. Därför är det alltid glädjande att se utanför landets gränser för att hitta inspiration hur andra tänker och som kan inspirera framåt och utveckla tankarna kring segmenteringar och målgruppsanalyser.

Här kommer några bra presentationer

Exempel 1

Exempel 2

Vi hoppas att fler företag får upp ögonen för hur segmenteringar kan effektivisera deras vardag och kommer fortsätta lyfta exempel kring hur det går att resonera kring segmenteringar.