Tidningsmätningar

apr 19, 2011   //   by Clementz   //   Uncategorized  //  No Comments

Läsvärdesmätning
En läsvärdesmätning visar vilka läsare en text når ut till. Vidare ger undersökningen information om hur läsaren använder den text som mätningen avser. Den visar om texten nått ut till sin målgrupp, om denne tagit till sig innehållet, om texten lästs flear gånger och av flera personer samt om läsningen mynnat ut i att läsaren agerat utifrån innehållet. En läsvärdesmätning kan uppträda i två olika former; (A) Tidningsmätning och (B) Annonsmätning.

Läsarsegmentering/profil
Med hjälp av olika profiler eller segmenteringsstudier kan ert företag få klarhet i vilka grupper som finns inom ramen för era kunder och vad som särskiljer dessa från övriga konsumenter. Nyttan med segmenteringar och profilanalyser är att det förenklar möjligheten att forma kommunikation till specifika målgrupper med budskap som tilltalar dessa.

Tidningsmätning
En tidningsmätning visar vilka läsare en tidning har. Mätningens bas utgår från demografiska faktorer samt kompletterar den informationen med information om när, var och hur tidningen konsumeras. Basen kompletteras och skräddarsys med den inriktning som önskas och möjligheterna till att kartlägga läsarna är oändliga beroende på vilket behov som ska uppfyllas. En tidningsmätning kan ta reda på vilka intressen läsarna har, vilka intressen läsarna skulle vilja utveckla, vilken mat som föredras, vilken litteratur som uppskattas och konsumeras, endast fantasin sätter gränser. Ofta används läsvärdesmätningar som ett verktyg för att sälja annonsyta.

Annonsmätning
En annonsmätning visar om befintliga och nya kunder har uppmärksammat en annons i en textpublikation. Vidare kan annonsmätningen visa hur annonsen uppfattats samt om den varit informativ och eller stimulerande till att läsaren agerat i någon riktning.

Comments are closed.