Tjänster

Vi hjälper företag att utveckla sina affärsmodeller för ökad lönsamhet. Vi är specialister på prisfrågor, sortimentsfrågor, portföljhantering,  produkt- och tjänstepaketering samt kundrelationer. Våra tjänster bygger på utförlig analys av data vilket gör att vi även blivit specialister på hantering av olika datakällor. Ju mer data som finns att tillgå, ju bättre förutsättningar finns det för oss att kunna utveckla verksamheten. I de fall data saknas, hjälper vi till att ta fram skräddarsydda undersökningar för att ta fram relevant beslutsunderlag.

Våra affärsområden

Handel:

Våra tjänster inom handeln spänner ifrån stöd i affärsstrategiprojekt, pris- och sortimentsoptimering till produktutveckling. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig.

Företag:

Vi hjälper företag att utveckla sina affärsmodeller för ökad lönsamhet. Vi är specialister på prisfrågor, portföljhantering,  produkt- och tjänstepaketering samt kundrelationer.

Marknadsanalys:

Vår verksamhet är analysintensiv och vi erbjuder rena analystjänster för alla sorters data. Ex: kundklubbsdata, försäljningsdata, marknadsundersökningar, Omvärldsdata mm.

Kontakta oss för mer information