Kundnöjdhet – NKI

kundnöjdhetsmodell

Vad är en kundnöjdhetsmätning?

En kundnöjdhetsmätning är ett verktyg för att förstå kundernas upplevelse kring ett företag. Mätningen hjälper till att identifiera vad som kan förbättras i relationen och i företagets tjänster/produkter.

Denna information ligger till grund för att skapa åtgärder internt som i sin tur kan skapa ökad nöjdhet, mer betalningsvilja, högre lojalitet samt ambassadörsskap hos kunderna. Vi hjälper er att identifera och mäta vilka faktorer som ni kan påverka för att få ett starkare erbjudande.

En nöjd kund

 • förblir kund (lojalitet)
 • är enklare att samarbeta med (effektivitet)
 • ger tillbaka kunskap till organisationen (lärdom)
 • är enklare att utveckla nya tjänster/produkter med (utveckling)
 • är stimulerande att arbeta med (medarbetarstimulans)
 • köper mer (merförsäljning)
 • genererar nya kunder (ambassadörsskap)

En missnöjd kund

 • slutar köpa eller går till en konkurrent (illojalitet)
 • är svårare att samarbeta med (ineffektivitet)
 • är svår att utveckla nya tjänster/produkter med (stagnation)
 • är påfrestande att arbeta med (negativ stress)
 • köper mindre (försäljningsminskning)
 • avskräcker nya kunder (sabotör / badwill)

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med kundnöjdhetsfrågor