Marknadssegmenteringar

Vad är en marknadssegmentering?

En marknadssegmentering innebär att att företaget delar upp marknaden i olika målgrupper. Marknadssegmenteringar kan vara så enkla som att dela marknaden mellan kunder och icke kunder till avancerade psykografiska modeller.

Varför segmentera?

Skälen till att segmentera är många, bland annat för att kunna:

  • Diversifiera erbjudanden till olika kundgrupper
  • Formulera tilltalande budskap till olika målgrupper med olika preferenser
  • Använda sig av medier som tilltalar personlighet och livsstil
  • Hjälper företaget att förstå vilka behov olika kunder har och varför de väljer som de gör
  • Skapar samsyn på företaget kring vilka som är målgrupperna och hur de ska bearbetas

Typer av marknadssegmenteringar?

Vi arbetar med flera olika typer av marknadssegmenteringar. Vi skiljer primärt på två huvudgrener av segmenteringar som vi genomför.

Målgruppssegmentering

Även ofta kallat kundsegmentering eller konsumentsegmentering även om den går att göra på företag också. Syftet med denna typ av segmentering är att dela in marknaden / kunderna i olika typer  av målgrupper. Vi arbetar både med traditionella segmenteringsmetoder såsom demografiska segmenteringar såväl som de mer sofistikerade metoderna såsom livsstilssegmenteringar eller attitydsegmenteringar.

Behovssegmentering

Vilket innebär att vi försöker identifiera mönster i behov och beteenden som särskiljer varför olika varumärken och produkter väljs inom en marknad.

Vad händer efter en segmentering?

Marknadssegmenteringen är generellt sett startpunkten för ett omfattande strategiarbete. Utifrån de nyskapade målgrupperna måste företaget anpassa sina strategier och arbeta framåt för att nå ut till segmenten med rätt erbjudanden. Det vill säga, marknadssegmenteringar är mycket mer än ett vanligt marknadsundersökningsprojekt, det är ett förhållningssätt till en marknad som skall genomsyra hur företaget arbetar utåt. Självklart hjälper vi dig genom vår långa erfarenhet att dra full nytta av marknadssegmenteringen som verktyg

Ett förutsättningslöst möte?

Ring till oss eller skicka ett mail för att ta en kostnadsfri och förutsättningslös diskussion om hur en kundsegmentering skulle kunna fungera i er verksamhet.

Kontakta oss:

Fredrik Clementz

fredrik.clementz@reflect.se

0709 – 99 52 36