Kundpaneler

TillväxtprocessEn kundpanel är en resurs av individer som erbjudit sig att löpande bli kontaktade för att besvara undersökningar och frågor av olika slag från din organisation. Att arbeta med en kundpanel ger väldigt stora undersökningsmöjligheter och ju längre panelen finns, ju mer möjligheter att hämta in kunskap om förändringsbeteenden finns.

Fördelarna med en kundpanel är många. Här är några exempel:

  • Snabbt nå utvalda målgrupper
  • Kostnadseffektiva kontaktformer
  • Studera individer över tid
  • Samla grunddata som kan återanvändas för kommande studier (Ex: Segmentsklassificering)
  • Förenkla rekrytering till kvalitativa studier
  • Effektivt testa nya tjänster och produkterbjudanden

Möjligheterna med en panel växer dramatiskt och för en organisation med stora informationsbehov blir panelen snabbt en naturlig och effektiv kanal till mycket kunskap.

Kontakta oss för mer information