Pris- och sortimentsoptimering

Vill du utveckla lönsamheten för en eller flera av dina produkter i en varukategori?  Vi erbjuder pris- och sortimentsoptimering till sortiment och kategoriorganisationer. Resultatet av våra insatser leder tillPris och sortimentsdata

 • Prissättning som optimerar lönsamheten.
 • Effektiv sortimentsmix.
 • Optimal konfiguration i hylla.

Vi har utvecklat en pris- och sortimentsoptimeringsteknik som är unik idag på marknaden. Vi använder oss av en arbetsmodell som bygger på empirisk analys för varje enskild kategori. Med utgångspunkt i försäljningsdata, beteendeanalys, konkurrentdata och en stor mängd erfarenhet modellerar vi fram scenarion och kan ger en prognos över förändring i lönsamhet i kronor och ören. Utöver rena vinster hjälper vi våra uppdragsgivare att förstå mer om kategorierna på djupet, exempelvis:

 • Varför prisbarriärer ser ut som de gör och hur dessa kan addresseras.
 • Hur köpbeteendet i kategorin påverkas vid justeringar i sortimentet.
 • Vilka risker som finns som kan påverka marknaden framåt
 • Hur kampanjer påverkar kategorin
 • Hur relationen till pris ser ut i kategorin
 • Hur olika kundsegment relaterar till pris i en given kategori
 • Hur en kanal / kedja kan påverkas i sin helhet av förändringar i en kategori
 • Hur kundens beslutsprocess ser ut.

Våra pris- och sortimentsoptimeringstjänster lämpar sig synnerligen väl för all form av detaljhandel men även för många typer av B2B tjänster där utmaningen är i form av pris eller paketeringsutmaningar.

Kontakta oss för hur vi kan hjälpa dig.

 

Fredrik Clementz

0709-995236

fredrik.clementz@reflect.se