Conjoint

aug 12, 2012   //   by Clementz   //   Conjoint, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

Vad är Conjoint?
Egentligen är Conjoint mer av en metod än en produkt. Conjoint är en förkortning av ”CONsider JOINTly”. Detta innebär att man kan mäta hur olika attribut och egenskaper samverkar med varann i en reell valsitation som kan figurera i verkliga livet.

Nedan är ett exempel på en sådan valsituation

Vad är så speciellt med Conjoint?

Det som skiljer Conjoint från många andra undersökningsmetoder är att själva datainsamlingen är så intuitiv. Istället för att fråga ”hur viktigt är X när du väljer produkt” så kan samma information extraheras genom konkreta valsituationer för den som intervjuas.

Detta ger väldigt omfattande möjligheter och är för de flesta konsumentinriktade företag en självklarhet för att exempelvis optimera prissättning.

Vad används Conjoint till?

  • Här några exempel:
  • Optimera prissättning
  • Identifiera affärspotential
  • Simulera marknader
  • Skapa förståelse om marknadens interaktion
  • Förstå drivande attribut för en produkt/kategori
  • Marknadsprogonosticering
  • Varumärkesvärderingar
  • Och mycket mer

Men det kanske viktigaste med ovan är att Conjointen ofta görs en gång för att göra allt ovan! Dvs, när en Conjoint genomförs, samlas data in för att kunna arbeta med samtliga de frågor som nämns ovan.

Comments are closed.