Browsing articles in "Nyheter"

2016-lucka4

dec 2, 2016   //   by Clementz   //   Nyheter  //  No Comments

Read more >>

2016-lucka3

dec 2, 2016   //   by Clementz   //   Nyheter  //  No Comments

Read more >>

2016-lucka2

nov 30, 2016   //   by Clementz   //   Nyheter  //  No Comments

Read more >>

Lucka 1

nov 29, 2016   //   by Clementz   //   Nyheter  //  No Comments

Read more >>

Måste undersökningar vara tråkiga?

sep 30, 2016   //   by Johan Hultgren   //   Nyheter  //  No Comments

Undersökningar beskrivs ofta som trista, milslånga enkäter som aldrig tar slut. Även trovärdigheten av långa enkäter diskuteras flitigt, ofta utan några svar.

Måste långa undersökningar generera avhopp?

Vi lät designa en ny enkätstruktur där frågorna ställs på respondentens villkor – i ett försök att få svar på frågan!

Experimentet bestod av ett basformulär som tog ca 12 minuter att besvara. Respondenten fick sedan själv möjlighet att välja om fler frågor skulle ställas.

undersokningsbildfrilagg3Vad visar resultatet?

Två tredjedelar av respondenterna valde att besvara fler frågor!

I snitt spenderade varje respondent fem extra minuter helt utan incitament. Respondenterna hade då i snitt spenderat ca 17,5 minuter med formuläret.

Undersökningen genomfördes i början av 2016 och omfattande mer än 7000 personer.

Datadriven vs Åsiktsdriven?

feb 27, 2015   //   by Clementz   //   Affärsproblem, Marknadsundersökningar, Nyheter  //  No Comments

För en kort tid sedan föreläste Spotify, Fredrik Johansson, om hur detta företag arbetar med analysfrågor internt. Spotify har idag nått upp till över 1500 anställda och är representerade i många länder (20+). Det framgick med all tydlighet att Spotify är mycket datadrivna. Dvs, åsikter är ”hypoteser” och skall man göra förändringar i verksamheten måste dessa ligga i linje med de nyckeltal som är relevanta för organisationen. Effekten är att oavsett roll i organisationen får de personer som säger ”Jag tycker att…” väldigt lite stöd, medans de personer som säger ”Jag har verifierat att…” får väldigt starkt stöd.

Samtidigt så har Spotify en digital tjänst där det är väldigt enkelt att underbygga effekter av beslut, det är inte lika lätt för en varuproducent eller en biltillverkare. Parallellt med detta noterar vi hur de flesta undersökningsföretag som skulle kunna bistå med hjälp för att öka datadrivenheten ofta inte skalar mot företagens affärsproblem särskilt väl. Är kanske detta skälet till att åsiktsdrivenheten accepteras?

Aktiviteter våren 2014

feb 7, 2014   //   by Clementz   //   Företaget, Nyheter, Priselasticitet, Segmentering  //  No Comments

Under våren kommer vi att genomföra ett antal aktiviteter som du som kund kan vara intresserad av. Hör av dig om du är intresserad så berättar vi mer. Aktiviteterna är inte låsta vid datum vid denna tidpunkt men vi är lyhörda för intresset.

Har du önskemål att delta på något av dessa är du välkommen att kontakta oss.

 

Reflect stärker upp resurserna

feb 7, 2014   //   by Clementz   //   Ettan, Företaget, Nyheter  //  No Comments

Efter en höst med tillväxt och hög efterfrågan har vi stärkt upp våra resurser för att kunna fortsätta att hjälpa kunder med att driva upp sin lönsamhet. Under det senaste halvåret har ett antal viktiga händelser skett.

  • Vi har öppnat upp en affilial i Umeå
  • Vi har anställt och växt på vårt Stockholmskontor
  • Vi har ytterligare vidareutvecklat vårt erbjudande inom pris och sortimentsoptimering

Vi tackar alla er kunder som hjälpt oss att möjliggöra detta och vi är glada att vi nu har resurser att fortsätta hjälpa både er och kommande kunder att skapa bättre lönsamhet för era produkter och ert företag.

Utmaningar kring pris- och sortimentsoptimering

apr 2, 2013   //   by Clementz   //   Conjoint, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

I flera års tid har vi arbetat med pris- och sortimentsoptimering på Reflect. Redan 1998 (långt före Reflects tid) kom vi första gången i kontakt med den metodik som kommit att dominera arbetet med pris- och sortimentsoptimering, nämligen Conjoint. I detta inlägg kommer vi inte i detalj kartlägga hur Conjoint fungerar, men vi kan förklara det i några få meningar. Conjoint betyder “CONsider JOINTly” och innebär att när personer utsätts för valsituationer så är allting relativt. Dvs, om man t ex vill förstå hur priset påverkar inställningen till en produkt, måste produkten sättas i en kontext av andra produkter och hur dom är prissatta. Dvs, 50:- för ketchup är troligen billigt om alla andra kostar 90:-, medan det är dyrt om de andra produkterna kostar 20:-. Conjoint är konstruerat för att rent undersökningstekniskt möta denna utmaning och kunna ge relevant data som möjliggör förståelse för hur ex konsumenter skulle förhålla sig till en hylla med ett antal produkter vid olika priser. Denna infallsvinkel och Trial Markets (vilket innebär att man tar ett testområde/testbutik och faktiskt ändrar priserna för att se vad som händer) har varit de absolut ledande metodikerna för att bestämma hur prissättning skall se ut.

Dessa metoder är båda kraftfulla, men inte utan utmaningar!

Trial markets t ex har stora problem med att det tar väldigt lång tid att testa olika scenarion (eftersom varje trial market endast tillåter ett scenario åt gången). Samt att bruseffekterna är oerhört svåra att kartlägga (Ex: hyllplacering, konkurrentmarknadsföring mm). För att inte tala om hur kostsamt det är.

Conjointmetodiken har också utmaningar som t ex att conjointen i sig självt inte kan hantera psykologiska prisbarriärer. Conjointen får prisdopningseffekter (ex att dyra produkter missgynnas rent studiemässigt). Men kanske mest allvarligt är att Conjointen inte svarar på kategoribeteende såsom återköpsfrekvens, eller om ett varumärke faktiskt är så starkt att en kund byter butik om varumärket inte är representerat. Det finns många fler felkällor i conjointen som många talar tyst om, här kommer ett axplock (hyllstorlek, hyllplacering i butik, kampanjeffekter, crosscategorypromotion, kategorikunskap, psykologiska barriärer, icke linjär prisinställning osv osv).

Utifrån detta perspektiv känns det tveksamt om en ren conjointstudie med en ren prissimulator överhuvudtaget kan ge en rimlig prediktion av hur verkligheten ser ut. Åtminstone är det vår erfarenhet. Så med detta i sinnet har vi byggt en modell som adresserar en stor del av de brister som finns i själva conjointdelen, och genom andra metoder kraftigt ökar möjligheten att göra prediktiv analys för en kategori. Dvs, summan av conjoint och många andra datakällor är det som ger den riktiga analysen. Under flera års tid har vi försökt analysera och successivt adressera dessa, och det är egentligen först nu vi stolt kan säga att vi kan göra bra prediktiva analyser av kategorier. Sådana analyser som tar hänsyn till faktorer som våra konkurrenter gärna talar tyst om men som du som kund kanske upplevt effekten av.

Vill du veta mer om vår pris och sortimentsoptimering så tveka inte att kontakta oss

Prisoptimering – nylansering

mar 12, 2013   //   by Clementz   //   Conjoint, Marknadsundersökningar, Nyheter, Priselasticitet  //  No Comments

Under de senaste åren har vi aktivt drivit forsknings och utvecklingsprojekt inom prisoptimeringsfrågor tillsammans med några av våra mest trogna kunder. Prisfrågan är generellt något där vi tror att svenska företag har oerhört mycket kvar att lära och där många gånger vi kan direkt påvisa vinster med vårt arbete (som i våra pilotprojekt vida överstiger kostnaden för vårt arbete). Vår utgångspunkt kring prishanteringen har varit att de metoder som tidigare använts för att estimera rätt pris (Dvs, det pris som relativt produktkostnad och volym ger bäst lönsamhet) har haft stora brister, brister som vi i stor utsträckning lyckats adressera.

Det är utifrån detta vi nu inom kort mer publikt kommer att börja erbjuda vår prisoptimeringstjänst där vi tagit det bästa som finns på marknaden, adderat en hel del förbättringar och som nu sannolikt är den bästa prisoptimeringstjänsten på marknaden.

Vill du veta mer eller prata med någon av våra referenskunder är du välkommen att höra av dig. Vår produktsida om prisoptimering lanseras inom kort.

Sidor:«12345»

Nyheter Categories